Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

dysforia
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viapiehus piehus
dysforia
3862 ac3a 500
Reposted fromhagis hagis viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
dysforia
6811 5d39 500
Reposted fromfungi fungi viaasylopath asylopath
dysforia
4445 18a9
Reposted fromcherrymoya cherrymoya viamichalkoziol michalkoziol
dysforia
dysforia
Reposted frommrrru mrrru viaedhell edhell
dysforia
Reposted fromfungi fungi viaedhell edhell

March 23 2018

dysforia
4170 da4e 500
Reposted fromkaiee kaiee viajethra jethra
dysforia
Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream
and you would naturally as you began on this adventure of dreams
you would fulfill all your wishes.
You would have every kind of pleasure you see
and after several nights you would say
wow that was pretty great
but now let's have a surprise
let's have a dream which isn't under control
Well somethings going to happen to me that I don't know what it's going to be
Then you would get more and more adventurous
and you would make further and further out gambles
as to what you would dream
and finally you would dream where you are now

If you awaken from this illusion
And you understand black implies white
self implies other
life implies death
you can feel yourself
not as a stranger in the world
not as something here on probation
not as something that has arrived here by fluke
but you can begin to feel your own existence as absolute fundamental
what you are basically
deep deep down
far far in
is simply the fabric and structure of existence itself
— n u a g e s

March 15 2018

dysforia
Przypuśćmy, że znałeś kogoś dawno temu. Dzieliliście się sobą, spijając siebie nawzajem. Potem oddaliliście się od siebie, życie uniosło was w różnych kierunkach, więź nie była dość mocna. Albo rozdzieliły was siły wyższe. Po latach znów spotykasz tę osobę, w tej samej powłoce, i przechodzicie przez wszystko od początku. Co cię przyciąga? Czy to ta sama osoba? Zapewne tak samo się nazywa i tak samo wygląda, ale czy to oznacza, że się nie zmieniła? A jeśli nie, to czy wszystko, co się wydarzyło, traci na znaczeniu? Ludzie się zmieniają, ale jak bardzo? Jako dziecko wierzyłem, że jest coś takiego jak esencja osoby, coś w rodzaju rdzenia osobowości, wokół którego czynniki zewnętrzne zmieniają się i ewoluują, nie uszkadzając integralności tego, kim jesteś. Później przekonałem się, że był to błąd percepcji, wynikający z metafor, których używamy do samookreślania się. To, co uważaliśmy za osobowość, nie było niczym więcej niż ulotnym kształtem jednej z przepływających obok nas fal. Albo, sprowadzając to do ludzkiej skali, kształtem piaszczystej wydmy, powstałej w odpowiedzi na bodźce. Wiatr, grawitacja, wychowanie. Podłoże genowe. Wszystko podlega erozji i zmianom. Jedyny sposób na pokonanie tego, to pójść do wieczystej przechowalni.
— Modyfikowany Węgiel - Richard Morgan
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 14 2018

dysforia
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea via777727772 777727772
dysforia
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie via777727772 777727772
dysforia
Ale czy samotność to życie w pojedynkę, czy składowa tego, że człowiek nie może dojść do ładu z samym sobą?
dysforia
3579 d785
Reposted fromGIFer GIFer viajethra jethra
dysforia
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack via2708 2708
dysforia
dysforia
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera

February 11 2018

dysforia
dysforia
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne.

January 26 2018

dysforia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl