Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

dysforia
1094 0ba9 500
Reposted frommart6na mart6na viaedhell edhell

October 16 2017

dysforia
6694 1531
dysforia

October 10 2017

dysforia
1869 3cec 500
Reposted fromMcHarvey McHarvey viajethra jethra

September 28 2017

dysforia
2407 ac7a 500
dysforia
Reposted fromFlau Flau viaedhell edhell
dysforia
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
9830 9885 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi viairbjarbirb irbjarbirb
9732 2a88

Parrot and Cat’s Tail

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viazurawianiaczka zurawianiaczka

August 28 2017

dysforia
dysforia
3002 bc89 500
dysforia
3803 d78d
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame
dysforia
9235 ac64 500
snapchat prawdę Ci powie. 
Reposted frompepitka pepitka viamoth-into-flame moth-into-flame
dysforia
0769 8159
Reposted fromsheismysin sheismysin viajethra jethra
dysforia
– Szczerze? Jestem zmęczona. Facet roześmiał się. – Niedługo świt – przypomniał. Potrząsnęłam głową. – Nie chodzi mi o takie zmęczenie. – To o jakie? – O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem zmęczona… byciem. Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy na mnie. – Nie okazujesz tego – powiedział. – Nie okazuję wielu rzeczy. Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy. – To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack, Coś do ocalenia
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera

August 27 2017

dysforia
7159 f8e5 500
Reposted frommargolovret margolovret viacukierek cukierek
dysforia
8224 5750 500
Reposted fromdafil dafil viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
dysforia
9923 6dac
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
dysforia
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
dysforia
3141 e0df
Reposted frommachinae machinae viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl