Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2018

dysforia
9690 1241
Reposted bypinkcacaooedhellZircon

June 08 2018

dysforia
5555 d1e6
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
dysforia
7690 5161 500
Reposted fromZiemek Ziemek viamorazmora morazmora
dysforia
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viairrespective irrespective
dysforia
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromitgirl itgirl viajozefspace jozefspace
dysforia
Reposted fromDennkost Dennkost viaedhell edhell
dysforia
5343 ed99
Reposted fromRagnaroek Ragnaroek viajozefspace jozefspace
dysforia
4210 0ccd 500
Reposted fromrichardth richardth viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 31 2018

dysforia
0110 be15 500
Jacek Dukaj — "Król Bólu" (jedno z opowiadań)
Reposted fromforhwon forhwon viajointskurwysyn jointskurwysyn
dysforia
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via2708 2708

May 30 2018

dysforia
Reposted fromDennkost Dennkost viaedhell edhell

June 08 2018

dysforia
5555 d1e6
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
dysforia
7690 5161 500
Reposted fromZiemek Ziemek viamorazmora morazmora
dysforia
5943 a679
Reposted fromktosiowa ktosiowa viairrespective irrespective
dysforia
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromitgirl itgirl viajozefspace jozefspace
dysforia
Reposted fromDennkost Dennkost viaedhell edhell
dysforia
5343 ed99
Reposted fromRagnaroek Ragnaroek viajozefspace jozefspace
dysforia
4210 0ccd 500
Reposted fromrichardth richardth viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 31 2018

dysforia
0110 be15 500
Jacek Dukaj — "Król Bólu" (jedno z opowiadań)
Reposted fromforhwon forhwon viajointskurwysyn jointskurwysyn
dysforia
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl